"Odpowiedzialność za własne życie
jest jedną z tych nielicznych rzeczy,
z których się zwolnić nie możemy"

- prof. Bogdan de Barbaro

Więcej
Diagnostyka

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna jest skoncentrowana na znalezieniu zasobów pacjenta/klienta w procesie radzenia sobie z deklarowanym problemem.

Terapia

Badanie i terapia

Proces diagnozowania psychologicznego zawsze poprzedza podjęcie procedur terapeutycznych. Badanie psychologiczne i diagnostyka mogą też być realizowane niezależnie od psychoterapii, np. badanie intelektu, osobowości, neuropsychologiczne, czy badanie psychologiczne osób ubiegających się o posiadanie broni.

Kompleksowa pomoc

Szkolenia

Oferta szkoleniowa jest dedykowana instytucjom i grupom zawodowym, dla których integracja, harmonia i wiedza nie są obojętne.

Zapraszam do najważniejszej i najbardziej wartościowej podróży życia – podróży w głąb siebie!

O mnie

Jestem specjalistą psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Wśród licznych szkoleń, które na przestrzeni 24 lat mojej pracy zawodowej ukończyłam są: 4-letnia szkoła psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Ukończyłam także liczne szkolenia poświęcone problemom uzależnień – w tym uzależnieniom XXI-wieku tj. uzależnieniom behawioralnym.

Więcej

Oferuję szeroki wachlarz usług ukierunkowanych na pomoc osobom w różnych sytuacjach psychologicznych.

Oferta

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona lista cech”.
Carl Rogers

Więcej

Blog

13.11.2018

OTĘPIENIE o typie Alzheimera

Otępienie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego ze względu na fakt, że jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności u osób w podeszłym wieku. Szybko rosnąca liczba chorych wiąże się z licznymi i istotnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi.